LEVENSGEVAAR

Deze website verzamelt absurde voorbeelden van diverse situaties , waarin de Nederlandse burger nodeloos in gevaar wordt gebracht door nalatigheid van de overheid.

Levensgevaar publiceert nodeloze gevaarsituaties waar de burger aan wordt blootgesteld.

Een hoop ellende kan voorkomen worden als de overheid betere maatregelen neemt. Zowel in de openbare ruimte , het verkeer de gezondheidszorg en justitie. Veel ernstige gevaarsituaties worden verzwegen en blijven voortduren.

Openbare ruimte

Bij veel evenementen beslissen lokale ambtenaren over de vergunningen. Die onderkennen niet altijd de risico's.Ook bij bouwprojecten ontstaan er vaak gevaarlijke situaties voor omstanders doordat er te weinig veiligheidsmaatregelen zijn genomen. Niet altijd staan er schuttingen en kan er van grote hoogte iets op het publiek vallen. Het monstertruck drama in Haaksbergen is een voorbeeld hoe het kan aflopen als lokale overheden de verantwoordelijkheid krijgen voor zaken, die eigenlijk bij specialisten horen. Er moeten hogere schadevergoedingen/smartengeld komen en laten de verzekeringsmaatschappijen alles van te voren beoordelen. Die zouden nooit toestemming verlenen voor zo'n gevaarlijke situatie als ze er failliet op konden gaan.

Gezondheidszorg, GGZ Jeugdzorg

In de zorg krijgen patienten geregeld medicatie met gevaarlijke bijwerkingen.

Door de farmaceutische bedrijven worden artsen nog steeds aangemoedigd om meer medicatie te verstrekken dan wenselijk is. Bijwerkingen worden hier verzwegen, terwijl in andere landen daarvoor gewaarschuwd wordt. Door sommige antidepressiva worden fatsoenlijke burgers moorddadige monsters. In inrichtingen worden patienten zo gek van de dwangmedicatie, dat ze alleen om er van af te komen een delict plegen om zo overgeplaatst te worden.

Een ander zorgwekkend verschijnsel vormt het ontslag van patienten op negatieve gronden na een incident. Voor het incident is de patient nog dag en nacht opgesloten en als "beloning" voor zijn agressie wordt hij op straat gezet.  De ambulante hulpverleners durven letterlijk niet op huisbezoek te gaan naar zulke zware gevallen. Dat is wel enigzins te begrijpen maar danmoet er absoluut politiebegeleiding   bij komen. Waarom is er geen/ nauwelijks toezicht van de inspectie van volksgezondheid?  Dat zou wel eens mogen want uit allemaal Europese onderzoeken blijkt dat ons land slechter presteert dan andere landen.

Bovenstaande foto is een model isoleer en ziet er verhoudingsgewijs nog mooi uit. Waarom worden de middeleeuwse kerkers (of nog erger en zelfs beter een grafkelder te noemen), nooit getoond ? Zo'n kerker zonder ramen erin hadden ze niet eens in de film One flew over the cuckoos nest

De volgende documentaire geeft een treurig waarheidsgetrouw beeld van praktijken, die helaas algemeen voorkomen in de Nederlandse GGZ

http://http://www.eo.nl/ditisdedag/reportage/item/angst-en-intimidatie-bij-ggz-kliniek-lentis/

Politie en Justitie.

Aangifte niet alleen een recht maar een plicht!  Veel mensen worden ontmoedigd om aangifte in te dienen. Weggestuurd bij de balie van een politie bureau. "Aangifte indienen heeft geen zin en verergert de situatie. " Dit is de omgekeerde wereld. Veel daderinformatie blijft zo onbekend bij de politie. Elke getuige of slachtoffer zou eigenlijk verplicht moeten worden om aangifte in te dienen.B eveilingssystemen als cameras, alarmen enz.  zouden aftrekbaar moeten worden voor de belasting. Dat scheelt de opsporingsdienstenn een hoop werk en geld. Verder moet de preventie veel hoger in het vaandel staan. Reclasseringstoezicht haalt meestal niets uit. Dit is het zoveelste geval van pure geldverspilling bij het Ministerie van Justitie. De reclassering is geregeld niet eens op de hoogte van de eigen projecten bij Justitie om de recidive te verminderen. Gouden kansen om criminelen het rechte pad op te krijgen, laten zij liggen Zo moeten buitenlandse criminelen zoals bijvoorbeeld de Duitse crimineel Benno L. na afloop van hun straf , in ons land blijven wonen, voor het ondergaan van reclasseringstoezicht, zelfs als zij zo snel mogelijk weer naar hun moederland willen vertrekken, mag dat niet van Justitie en krijgen zij hier een huurwoning en uitkering. Dit terwijl er voor veel burgers geen huurwoningen beschikbaar zijn.

Verder zouden er meer creatieve oplossingen moeten komen om medewerkers in instellingen maar ook andere burgers te beschermen tegen geweld. Een voorbeeld is de volgende wielklem voor agressievelingen:

http://www.knockstop.nlOplossingen en goede ideeen.

1. Er moet een wettelijk recht op overplaatsing komen voor clienten van jeugd- justie en GGZ instellingen. Soms is de situatie zo verziekt tussen de patient en de hulpverlener dat er alleen maar ellende van komt.

2. De woon/asielfunctie moet direct weer terug in de GGZ. De maatschappij kan de groep langdurige patienten niet goed opvangen. Die oude instellingsterreinen in de bossen hadden wel degelijk een nuttige functie en de prikkelarme omgeving  was voor veel patienten uit de steden een goed alternatief.

3. De politie moet wettelijk verplicht worden om ALLE informatie, die over een strafzaak bij hun bekend is op te nemen in het dossier. Nu wordt ontlastend bewijs vaak achtergehouden. De politie heeft een "selectief geheugen." Dat komt een eerlijke rechtsgang niet ten goede.

4. Waarom worden beveilingssystemen als cameras ,alarmen niet aftrekbaar voor de belasting? Dat scheelt de opsporingsdienstenn een hoop werk en geld.

5. Kort of stop de huursubsidie/kinderbijslag voor huurders, die de hele buurt terroriseren.

6. Biedt een emigratiemogelijkheid aan veroordeelde criminelen, zodat ze in ruil voor kwijtschelding van een deel van hun straf, voorgoed vertrekken uit ons land. Ze kunnen dan in het land van hun oorsprong of bijv. Thailand, Brazilie weer een nieuwe start maken met een schone lei en bij ons bepaart het een hoop ellende en geld. Dit is de beste bezuiniging aller tijden.


7. http://www.wegloophuis-utrecht

Hier worden patienten opgevangen die weg gevlucht zijn uit psychiatrische inrichtingen. De schokkende verhalen die je daar hoort, zijn haast onvoorstelbaar. De medewerkers daar zijn reddende engelen, die de scherven proberen te lijmen. Het enige wegloophuis dat er in ons land nog bestaat, want alle andere zijn wegbezuinigd door de gemeentes.

8. Er moet minder geld naar infrastructuur, nieuwe design stations en snelwegen. De overheid smijt met geld bij dat departement. Al die krankzinnige megalomane infrastructuur projecten. Daar steekt het bovenstaande volstrekt nutteloze verkeersbord op de Utrechtse universiteitsterrein de Uithof nog schril bij af.

https://www.zielenknijper.nl/seroquel-xr-het-meest-dodelijke-antipsychoticum-goedgekeurd-voor-de-europese-markt.html